top of page
Ontmoet  
EVJA

Ons verhaal begint in 2015.

Wij zijn een team van jonge professionals met een sterke passie voor landbouw. We zetten ons in om telers te ondersteunen bij het monitoren en beschermen van hun gewassen. OPI is een project van constante innovatie, onderzoek en ontwikkeling, waarbij universiteiten en onderzoekscentra betrokken zijn. Onze belangrijkste wetenschappelijke partners zijn onder meer de Universiteit van Napels Federico II, de Universiteit van Pisa, de Universiteit van Almeria, de CNR en CREA, naast nationale en internationale belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van beste praktijken in de landbouw. Iedereen in ons team respecteert telers en hun dagelijkse uitdagingen, vooral die met betrekking tot klimaatverandering, verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de algehele verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelen van de UN 2030.

Onze visie is om met een oprechte passie te blijven investeren in onderzoeksactiviteiten en nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen om de voedselveiligheid en de levenskwaliteit te verbeteren.

 

Governance die een perfect evenwicht bevordert tussen de groei van ons bedrijf en de groei van onze mensen, samen met de bescherming van ons milieu.

WAARDEN

VISIE

Positief Denken en Vertrouwen

In Evja abbiamo scelto di guardare il futuro non con diffidenza e timore ma con fiducia e positività.

EVJA is van mening dat een bedrijf maatschappelijk verantwoordelijk is voor het bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap, het bevorderen van economische duurzaamheid, inclusiviteit en respect voor diversiteit. EVJA zet zich in om de professionele vaardigheden van telers te verbeteren en hen in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten autonoom te beheren.

EVJA believes that a company is socially responsible for contributing to the community welfare, promoting economic sustainability, inclusivity and respect for diversity. EVJA is committed to improve growers' professional skills and enable them to autonomously manage their daily activities.

POSITIVE THINKING AND TRUST

Technologische Ethiek

De ecologische transitie voor de borging van mens en milieu moet voor EVJA verantwoord omgaan met kunstmatige intelligentie (hierna AI), met duidelijke en evenwichtige regels.

Het is gericht op drie hoofdprincipes: transparantie (de systemen moeten gemakkelijk te begrijpen zijn), inclusie (rekening houden met de behoeften van alle mensen) en eerlijkheid (technologieën moeten gemakkelijk toegankelijk zijn).

Verantwoordelijkheid

Voor EVJA is het essentieel om authentieke relaties op te bouwen, gebaseerd op eerlijkheid, loyaliteit en transparantie. Informatie over interne en externe activiteiten moet duidelijk en volledig zijn. EVJA is een betrouwbaar bedrijf en handelt altijd volgens de wet en verbindt zich ertoe de taken te vervullen die het kan uitvoeren in overeenstemming met nationale en internationale regels.

Verantwoordelijkheid

EVJA handelt verantwoordelijk voor het milieu en bevordert de toepassing van praktijken die volledig in overeenstemming zijn met een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. EVJA zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve tools en processen voor:

  • correcte monitoring van watervoorraden

  • nauwkeurig gebruik van agrochemicaliën, om bodem en biodiversiteit te vrijwaren

  • gezonde en voedzame voedselproductie

  • voedselverspilling op de velden vermijden

Innovatie

Voor Evja is innovatie fundamenteel in het genereren van waarde. R&D wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra, waardoor technologieën kunnen worden ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van voedsel en het optimaliseren van de agronomische processen.

Pres & Media

Evenementen en Prijzen

Netwerken

EVJA Duurzaamheidsbeleid vertaalt de toezeggingen, principes en waarden van het bedrijf in haar Governance, zodat ze volledig worden geïntegreerd in de management- en innovatieprocessen. Het doel is om product-, service- en procesinnovatie te combineren met duurzaamheid en om nieuwe duurzame oplossingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op de 17 SDG's.

De inzet van EVJA, volgens de VN 2030-agenda, is gericht op de volgende principes:

  • Bescherming van het milieu en ecosystemen

  • Klimaatverandering aanpakken

  • Efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen

  • Evaluatie van economische, sociale en ecologische risico's en effecten

  • Deelnemen aan het welzijn van de gemeenschap door bij te dragen aan de productie van gezond voedsel, en tegelijkertijd een constant gesprek tussen alle betrokken belanghebbenden te bevorderen en de mensenrechten te beschermen

DUURZAAM BELEID

Partners